Miksturer

Miksturer

​​​Denne søkemotoren er et arbeidsverktøy for helsepersonell slik at det skal være enklere og raskere å finne ut om det finnes en flytende formulering av et legemiddel (for enkelte virkestoff der det ikke finnes miksturer, er tabletter som kan løses opp / slemmes i vann tatt med). Informasjon som er utdypet inkluderer styrke, type flytende formulering,  oppbevaring og holdbarhet, innholdsstoffer, markedsføringsstatus, samt eventuelle merknader. Til hvert av de markedsførte preparatene (markedsført i Norge eller et annet land), er det linket til en SPC. Der SPC ikke er tilgjengelig, er annen kilde som er brukt ført opp.

Listen er utarbeidet av farmasøyter i Nasjonalt kompetansenettverk og er i stadig endring. Vi er takknemlig for tilbakemeldinger om nye miksturer eller endringer i opplysninger om de preparatene som er tilgjengelig i søkemotoren. Tilbakemeldinger kan sendes til post@legemidlertilbarn.no