Miksturer

​​​Denne søkemotoren er et arbeidsverktøy for helsepersonell slik at det skal være enklere og raskere å finne ut om det finnes en flytende formulering av et legemiddel (for enkelte virkestoff der det ikke finnes miksturer, er tabletter som kan løses opp / slemmes i vann tatt med). Informasjon som er utdypet inkluderer styrke, type flytende formulering,  oppbevaring og holdbarhet, innholdsstoffer, markedsføringsstatus, samt eventuelle merknader. Til hvert av de markedsførte preparatene (markedsført i Norge eller et annet land), er det linket til en SPC. Der SPC ikke er tilgjengelig, er annen kilde som er brukt ført opp.

Listen er utarbeidet av farmasøyter i Nasjonalt kompetansenettverk og er i stadig endring. Vi er takknemlig for tilbakemeldinger om nye miksturer eller endringer i opplysninger om de preparatene som er tilgjegenlig i søkemotoren. Tilbakemeldinger kan sendes til legemidlertilbarn@helse-bergen.no   

 

 

 

Ziagen oppløsning
Aspirin oppløselige tabletter
Aspirin tyggetabletter
Zovirax mikstur
Vallergan oppløsning
Allopurinol mikstur Tromsø
Amiodaron SA mikstur
Amlodipin oppløsning Rosemont
Amlodipin SA mikstur
Imacillin mikstur
Spektramox mikstur
Co-amoxiclav mikstur
Amoxicillin mikstur Sandoz
Amoxicillin oppløselige tabletter Sandoz
Aprepitant suspensjon Ullevål
Aspartinsyre SA mikstur
Tenormin mikstur - kan ikke lengre skaffes
Atenolol oppløsning
Azatioprin SA mikstur
Azitromax mikstur
Lioresal oppløsning
Keflex mikstur
Zyrtec dråper
Zyrtec oppløsning
Sandimmun Neoral mikstur
Ciproxin mikstur
Clobazam mikstur Kristiansand
Dexaton oppløsning
Dexamethason elixir
Dexsol oppløsning
Dexamfetamin oppløsning EssPharm
Polaramin Schering Plough sirup
Aerius oppløsning
Lanoxin oppløsning
Vibranord mikstur
Domperidon mikstur Haukeland
Efedrin NAF mikstur
Efedrin mikstur
Efedrin NAF mikstur med solbærsmak - utgått
GEM oppløsning
Enalapril SA mikstur
Ery-max mikstur
Abboticin mikstur
Nexium dosepulver
Etambutol mikstur Ullevål
Etambutol oppløsning Haukeland
Suxinutin oppløsning
Certican oppløselige tabletter
Apocillin oppløsning
Apocillin dråper
Weifapenin oppløsning
Epanutin mikstur
Flekainid SA mikstur
Heracillin mikstur
Diflucan mikstur Pfizer
Folsyre oppløsning NAF
Phosphate Sandoz brusetabletter
Lasix liquidum
Diural dråper
Konakion IV/PO oppløsning
Phytomenadion Kristiansand oppløsning
Gabapentin mikstur Haukeland
Gabapentin Rosemont mikstur
Tussin oppløsning med fruktsmak
Tussin oppløsning
Haloperidol oppløsning Rosemont
Haldol oral liquid Janssen-Cilag
Hydroklortiazid SA mikstur
Hydroksyklorokin mikstur Ullevål
Ibux mikstur
Nurofen mikstur
Nurofen 20 mg/ml mikstur
Indocin mikstur
Indo-paed mikstur
Isoniazid oppløsning Ullevål
Sporanox oppløsning
Nycoplus Neo-Fer mikstur
Kajos oppløsning
Kalsiumfolinat Kristiansand
Kaptopril SA oppløsning
Karvedilol mikstur Ullevål
Carvediol mikstur Kristiansand
Karvedilol Kristiansand
Klacid mikstur
Dalacin oppløsning
Tapclob mikstur
Heminevrin oppløsning
Klonazepam mikstur Kristiansand
Klonidin oppløsning Haukeland
Klonidin mikstur Kristiansand
Klonidin Orablend mikstur Ullevål
Klonidin mikstur Ullevål
Kloralhydrat SA mikstur
Klorpromazin oppløsning Haukeland
Kodein oppløsning Ullevål
Kodein-Paracet oppløsning Ullevål
Caffeine Citrate oppløsning Martindale
Peyona iv/po oppløsning
Kullmikstur
Labetalolhydroklorid mikstur Haukeland
Epivir oppløsning
Keppra oppløsning
Biocarn mikstur
Carnitor oppløsning
Levokarnitin SA mikstur
L-Thyroxin dråper
Xylokain viskøs oppløsning
Imodium oppløsning
Kaletra oppløsning
Cozaar mikstur
Maglyphos oppløsning
Magnesium Glyserophosphate oppløsning Rosemont
Magnesium diasporal dosepulver
Natrol Liquid Melatonin mikstur
Source Natural Melatonin Sublingual oppløsning
Xaluprine mikstur
Afipran oppløsning
Metoprolol SA mikstur
Methotrexate Oral Solution Rosemont
Flagyl mikstur
Buccolam oppløsning
Epistatus bukkaloppløsning
Midazolam Ratiopharm Oppløsning
Midazolam Sirup
Midazolam SA mikstur
Midazolam SA mikstur m/solbærsmak
Moxifloxacin mikstur Ullevål
Dolcontin depot dosegranulat
Morfin SA mikstur
Morfin NAF oppløsning
Oramorph dråper
Oramorph oppløsning
Oramorph oppløsning endos
Ketovite mikstur
Ketovite tabletter
Cellcept Mikstur
Naloxon oppløsning APL oppløsning
Nalokson SA mikstur
Fosfat SA mikstur
Natriumhydrogenkarbonat SA mikstur
Natriumklorid oppløsning Kristiansand
Lomudal G.I. oppløsning
Nifedipin dråper
NifeHexal oppløsning
Nitrazepam Somnite mikstur
Furadantin mikstur Mercury
Furantoina mikstur
Nystimex mikstur
Mycostatin Bristol mikstur - kan ikke lengre skaffes
Mycostatin Orifarm mikstur
OxyNorm oppløsning
Oseltamivir mikstur Ullevål
Tamiflu mikstur
Paracetamol Rosemont mikstur
Paracet Weifa oppløsning
Pinex oppløsning
Seroxat mikstur
Noxafil mikstur
Prednisolon mikstur Ullevål
Prednisolon mikstur Haukeland
Soluble Prednisolone tablets
Prednisolone Dompe mikstur
Prednisolon mikstur
Solupred brusetabletter
Lyrica oppløsning
Hemangiol oppløsning
Syprol oppløsning - Utgått
Propranolol SA mikstur
Propranolol Rosemont oppløsning
Pyrazinamid SA mikstur
Pyridoksin SA mikstur
Ranitidine oppløsning
Zantac oppløsning
Zantac brusetabletter
Rifadin mikstur
Inovelon mikstur
Revatio mikstur
Sildenafil SA mikstur
Rapamune oppløsning
Sotalol mikstur Haukeland
Sotalol mikstur Kristiansand
Spironolakton mikstur Ullevål
Spironolakton mikstur Haukeland
Diacomit mikstur
Modigraf mikstur
Bricanyl oppløsning - Avregistrert
Tiamin SA mikstur
Topiramat mikstur Kristiansand
Trimetoprim mikstur
Bactrim mikstur
Ursofalk mikstur
Valcyte mikstur
Diovan oppløsning
Vismutmikstur/vann 1:3 SA mikstur - kan ikke lengre skaffes
Nycoplus D vit dråper
Detremin dråper
Etalpha dråper
Vitamin-E mikstur
Vedrop oppløsning
KA-VIT oppløsning
Vfend mikstur
Warfarin Sodium mikstur Rosemont
Retrovir mikstur
2016 juli Miksturoversikt