Skip Navigation LinksVentolin-Sirup

Ventolin Sirup

Salbutamol
Sirup
0,4 mg/ml
Appelsin
Ved høyst 30°C
Se "Andre kommentarer om holdbarhet"
Sirupen kan evt. blandes ut i vann, og er da holdbar i 28 dager ved høyst 25°C (etter utblanding).
150 ml
Uregistrert
30 48 57
Ja, dosering angitt for barn etter alder ned til 2 år i SPC.
Natriumsitrat
Sitronsyre
Hydroksypropyl metylcellulose
Natriumbenzoat
Benzylalkohol
Sakkarinatrium
Natriumklorid
Appelsinsmak
NB! Styrken angitt som 2 mg/5 ml.

For lavere doser kan sirupen blandes ut i vann.
Engelsk SPC: https://www.medicines.org.uk/emc/product/854/smpc

Versjonslogg

Versjon Endret Endret av Kommentar