Skip Navigation LinksTimox-mikstur

Timox mikstur

okskarbazepin
Suspensjon
60 mg/ml
Plomme/sitron-smak
Ingen spesielle krav
7 uker
250 ml
Uregistrert
Spesialbestilles
Ja, dosering angitt ned til 6 år
Propyl- og metylparaben
Sakkarinnatrium
Sorbinsyre
Makrogolstearat
Plomme/sitron-aroma (inkl. etanol)
Askorbinsyre
Dispersibel cellulose (inkl. Cellulose, mikrokrystallinsk og karmellosenatrium)
Propylenglykol
Sorbitol (ikke- krystalliserende)
Se advarsler og forsiktighetsregler i preparatomtale (SPC) for informasjon om hjelpestoffer.

Nettverket har tilgjengelig informasjonsskriv til barn/ foreldre på dette virkestoffet.
SPC tilgjengelig på Nettverkets TEAMS-gruppe: Generelt > Filer > Uregistrerte_legemidler > Preparatomtaler

Versjonslogg

Versjon Endret Endret av Kommentar