Skip Navigation LinksOmeprazole-2-mgml-suspensjon

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Miksturer > Omeprazole 2 mg/ml mikstur - Utgått - kan ikke lenger skaffes

Omeprazole 2 mg/ml mikstur - Utgått - kan ikke lenger skaffes

Omeprazol
Pulver til suspensjon
2 mg/ml
Vanilje og mint
Ved høyst 25°C
28 dager i kjøleskap. Kan oppbevares inntil 2 dager ved høyst 25°C.
90 ml, hvorav 75 ml er ment til administrering.
Uregistrert
Spesialbestilles
Ja, dosering angitt ned til 1 måned i SPC.
Natriumhydrogenkarbonat
Kaliumhydrogenkarbonat
Natriumalginat
Maltitol
Mannitol
Sukralose
Xanthangummi
Titandioksid
Natriumbenzoat
Metylparabener
Styrken 2 mg/ml er anbefalt for doser opptil 15 mg, mens 4 mg/ml er anbefalt for doser fra 20 mg. Dette for å beholde tilstrekkelig bufferkapasitet i miksturen og sikre tilstrekkelig absorpsjon.

Nettverket har tilgjengelig informasjonsskriv til barn/ foreldre på dette virkestoffet.

Engelsk SPC: https://www.medicines.org.uk/emc/product/11031/smpc#FORM

Versjonslogg

Versjon Endret Endret av Kommentar