Skip Navigation LinksKlonidin-SA-mikstur

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Miksturer > Klonidin mikstur i Ora-Blend

Klonidin mikstur i Ora-Blend

Klonidin
Mikstur
10 mikrogram/ml og 20 mikrogram/ml
Sitrus/bær
Ved høyst 25°C
Se andre kommentarer om holdbarhet
3 måneder fra produksjonsdato
100 ml
Apotekprodusert
31 74 62 (10 mikrogram/ml) og 31 36 23 (20 mikrogram/ml)
Nei
Ora-Blend (inneholder metylparaben og kaliumsorbat) .
NB! Inneholder sukker.

Laget fra tabletter.
SA Hovedforskrift.

Versjonslogg

Versjon Endret Endret av Kommentar