Skip Navigation Links1Miksturliste

Miksturliste

​​​Miksturlisten er et arbeidsverktøy for helsepersonell slik at det skal være enklere og raskere å finne ut om det finnes en flytende formulering av et legemiddel (for enkelte virkestoff der det ikke finnes miksturer, er tabletter som kan løses opp / slemmes i vann tatt med). Informasjon som er utdypet inkluderer styrke, type flytende formulering, smak, oppbevaring og holdbarhet, innholdsstoffer, markedsføringsstatus, samt eventuelle merknader. Til hvert av de markedsførte preparatene (markedsført i Norge eller et annet land), er det linket til en SPC. Der SPC ikke er tilgjengelig, er annen kilde som er brukt ført opp.

Listen er utarbeidet av farmasøyter i Nasjonalt kompetansenettverk og er i stadig endring. Vi er takknemlig for tilbakemeldinger om nye miksturer eller endringer i opplysninger om de preparatene som er tilgjegenlig i søkemotoren. Tilbakemeldinger kan sendes til legemidlertilbarn@helse-bergen.no

 

 

Ziagen oppløsning
Aspirin tyggetabletter
Aspirin oppløselige tabletter
Zovirax mikstur
Gaviscon mikstur
Alimemazin Evolan dråper
Vallergan oppløsning- Utgått- kan ikke lenger skaffes
Allopurinol mikstur Tromsø
Amiodaron SA mikstur - Utgått - kan ikke lengre skaffes
Amiodaron Haukeland
Amlodipine Rosemont oppløsning
Amlodipin SA mikstur
Amoxicillin mikstur Sandoz
Imacillin mikstur
Imaxi mikstur
InfectoMox 500 mg/5 ml Saft
Spektramox mikstur
Co-amoxiclav mikstur - utgått kan ikke lenger skaffes
Augmentin mikstur
Amoxicillin oppløselige tabletter Sandoz
Minifom dråper
Emend dosepulver
Aprepitant suspensjon Ullevål
Abilify mikstur
Aspartinsyre SA mikstur - utgått- kan ikke lenger skaffes
Translarna dosepulver
Tenormin mikstur - kan ikke lengre skaffes
Atenolol Chemed oppløsning
Atenolol Chanell oppløsning - utgått- kan ikke lenger skaffes
Strattera oppløsning
Azatioprin SA mikstur
Azitromax mikstur
Lioresal oppløsning
Briviact oppløsning
Bisolvon Mikstur 1,6 mg/ml
Bisolvon mikstur 0,8 mg/ml
Epidyolex oppløsning
Keflex mikstur
Keimax oppløsning- utgått- kan ikke lenger skaffes
Zyrtec dråper
Zyrtec oppløsning
Sandimmun Neoral mikstur
Cimetidine oppløsning Rosemont
Tagamet sirup
Ciproxin mikstur
Prezista mikstur
Sprycel Mikstur
Ferriprox oppløsning
Dexamethason elixir
Dexsol oppløsning
Dexaton oppløsning - Utgått - kan ikke lenger skaffes
Dexliq Mikstur - utgått- kan ikke lenger skaffes
Dexamfetamin EssPharm oppløsning
Polaramin Schering Plough sirup- utgått- kan ikke lenger skaffes
Aerius oppløsning
Balminil Sirup
Lanoxin oppløsning
Vibranord mikstur
Domperidon mikstur Haukeland
Stocrin oppløsning
Efedrin NAF mikstur med solbærsmak - utgått
Efedrin NAF mikstur
GEM oppløsning
Dioralyte Natural mikstur - Utgått- kan ikke lenger skaffes
Revolade dosepulver
Enalapril SA mikstur
Baraclude oppløsning
Abboticin mikstur
Ery-max mikstur
Cipralex dråper
Nexium dosepulver
Etambutol mikstur Haukeland
Etambutol mikstur Ullevål
Suxinutin oppløsning
Cosylan mikstur
Certican oppløselige tabletter
Famotidin mikstur Ullevål
Famotidin SA mikstur
Fenobarbital SA mikstur
Apocillin mikstur- Midlertidig utgått- kan ikke skaffes
Weifapenin oppløsning
Apocillin dråper
Epanutin mikstur
Niferex dråper
Flekainid SA mikstur
Flucloxacillin mikstur
Heracillin mikstur
Staphycid mikstur
Diflucan mikstur Pfizer
Folsyre oppløsning NAF
Phosphate Sandoz brusetabletter
Frusol mikstur
Lasix liquidum- utgått- kan ikke lenger skaffes
Diural dråper
Fucidin oppløsning
Konakion IV/PO oppløsning
Phytomenadion Kristiansand oppløsning
GabaLiquid oppløsning
Gabapentin mikstur Haukeland
Gabapentin Rosemont mikstur
Amglidia Mikstur
Sialanar Mikstur
Ravicti mikstur
Tussin oppløsning
Tussin oppløsning med fruktsmak - Utgått- kan ikke lenger skaffes
Haldol oral liquid Janssen-Cilag
Haloperidol oppløsning Rosemont - utgått- kan ikke lenger skaffes
Hydroklortiazid SA mikstur
Alkindi granulat
Xromi oppløsning
Hydroksyklorokin mikstur Ullevål
Nurofen 40 mg/ml mikstur
Nurofen 20 mg/ml mikstur
Ibux mikstur
Imatinib oppløsning
Indocin mikstur
Indo-paed mikstur- utgått- kan ikke lenger skaffes
Isoniazid oppløsning Ullevål
Sporanox oppløsning
Kalydeco dosepulver
Nycoplus Neo-Fer mikstur- utgått- kan ikke lenger skaffes
Kajos oppløsning
Kalium Verla dosegranulat
Kalsiumfolinat Kristiansand
Resonium- Calcium Pulver
Noyada oppløsning
Kaptopril SA oppløsning
Tegretol mikstur
Karbidopa/Levodopa Ullevål mikstur
Carvediol mikstur Kristiansand
Karvedilol Kristiansand
Karvedilol mikstur Ullevål
Klacid mikstur - Utgått- kan ikke lenger skaffes
Dalacin oppløsning
Clobazam mikstur Kristiansand
Tapclob mikstur
Heminevrin oppløsning
Klonazepam mikstur Kristiansand
Rivotril dråper
Klonidin mikstur i Ora-Blend
Kloralhydrat SA mikstur
Klorpromazin oppløsning Haukeland
Kodein oppløsning Ullevål
Kodein-Paracet oppløsning Ullevål
Gencebok iv/po oppløsning
Caffeine Citrate oppløsning Martindale
Peyona iv/po oppløsning
Questran dosepulver
Questran LOC dosepulver
Kull Abigo mikstur
Vimpat Sirup
Epivir oppløsning
Lamictal oppløselige tabletter
Keppra oppløsning
Xyzal Mikstur
Madopar Solubile oppløselige tabletter
Zuades dispergerbare tabletter
Levofloksacin Ullevål mikstur
Levokarnitin SA mikstur
Biocarn mikstur
Carnitor oppløsning
L-Thyroxin dråper
Xylokain viskøs oppløsning
Zyvox mikstur
Imodium mikstur - Utgått - kan ikke lenger skaffes
Imodium N mikstur
Kaletra mikstur
Cozaar mikstur - Utgått - kan ikke lenger skaffes
Losartan SA mikstur
Maglyphos oppløsning
Magnesium Glyserophosphate oppløsning Rosemont- utgått- kan ikke lenger skaffes
Magnesium diasporal dosepulver
Celsentri oppløsning
Source Natural Melatonin Sublingual oppløsning
Natrol Liquid Melatonin mikstur
Xaluprine mikstur
Pentasa Sachet depotgranulat
Afipran oppløsning
Metoprolol SA mikstur
Jylamvo mikstur
Methotrexate Oral Solution Rosemont
Flagyl mikstur
Ozalin mikstur
Buccolam oppløsning
Epistatus bukkaloppløsning
Midazolam Ratiopharm Oppløsning
Midazolam SA mikstur m/solbærsmak
Midazolam SA mikstur
Midazolam Sirup
Moxifloxacin mikstur Ullevål
Singulair dosepulver
Dolcontin depot dosegranulat - Utgått - kan ikke lenger skaffes
Morfin SA mikstur
Morfin NAF oppløsning
Oramorph dråper
Oramorph oppløsning
Oramorph oppløsning endos
Ketovite mikstur
Ketovite tabletter
Multivitamindroppar Unimedic
Cellcept Mikstur
Nalokson SA mikstur
Naloxon APL oppløsning- utgått- kan ikke lenger skaffes
Fosfat SA mikstur
Natriumhydrogenkarbonat SA mikstur
Natriumklorid oppløsning Kristiansand
Lomudal G.I. oppløsning- UTGÅTT- kan ikke lenger skaffes
Nalcrom granulat til oppløsning
Nalcrom oppløsning
Orfiril oppløsning
Viramune mikstur
Nifedipin dråper
NifeHexal oppløsning- utgått- kan ikke lenger skaffes
Orfadin mikstur
Nitrazepam Somnite mikstur- utgått - kan ikke lenger skaffes
Nitrazepam SA mikstur
Furadantin mikstur Mercury
Furantoina mikstur
Nitrofurantoin mikstur Ullevål og Haukeland
Noskapin mikstur
Nystimex mikstur
Mycostatin Orifarm mikstur
Trileptal mikstur
OxyNorm oppløsning
Omeprazole 4 mg/ml mikstur - Utgått - kan ikke lenger skaffes
Omeprazole 2 mg/ml mikstur - Utgått - kan ikke lenger skaffes
Pedippi mikstur
Zofran Mikstur
Ondansetron sirup
Oseltamivir mikstur Ullevål
Tamiflu mikstur
Paracetamol Pinewood mikstur- utgått- kan ikke lenger skaffes
Paracetamol Rosemont mikstur
Paracet Karo Pharma oppløsning
Pinex oppløsning
Mexalen sirup
Paracetamol Ratiopharm oppløsning- Utgått- kan ikke lenger skaffes
Seroxat mikstur
Noxafil mikstur
Soluble Prednisolone tablets
Solupred brusetabletter
Prednisolone Dompe mikstur
Prednisolon mikstur Haukeland - Utgått
Prednisolon mikstur
Prednisolon mikstur Ullevål
Lyrica oppløsning
Hemangiol oppløsning
Syprol oppløsning - Utgått- kan ikke lenger skaffes
Propranolol Rosemont oppløsning
Propranolol SA mikstur
Pyrazinamid SA mikstur
Pyridoksin SA mikstur
Isentress dosegranulat
Zantac brusetabletter - utgått- kan ikke lenger skaffes
Zantac oppløsning - utgått- kan ikke lenger skaffes
Ranitidine "Focus" oppløsning - utgått- kan ikke lenger skaffes
Ranitidine "Rosemont" oppløsning - utgått- kan ikke lenger skaffes
Rebetol oppløsning
Rifadin mikstur
Norvir dosepulver
Xarelto mikstur
Inovelon mikstur
Urtimed oppløsning
Ventolin Sirup
Kuvan oppløselige tabletter
Zoloft oppløsning
Renvela dosepulver
Sildenafil SA mikstur
Revatio mikstur
Solvezink brusetablett
Rapamune oppløsning
Vesicare mikstur
Sotalol mikstur Kristiansand
Sotalol mikstur Haukeland
Spironolakton SA mikstur
Diacomit mikstur
Antepsin mikstur
Modigraf mikstur
Palexia oppløsning
Palexia oppløsning
Viread granulat
Bricanyl oppløsning - Utgått- kan ikke lenger skaffes
Tiamin SA mikstur
Aptivus oppløsning
Topiramat SA mikstur
Trimetoprim mikstur
Bactrim mikstur
Ursofalk mikstur
Valcyte mikstur
Diovan oppløsning
Sabrilex dosepulver
Vismutmikstur/vann 1:3 SA mikstur - kan ikke lengre skaffes
Nycoplus D vit dråper
Detremin dråper
One-Alpha dråper
Etalpha dråper
Vitamin-E mikstur
Vedrop oppløsning
KA-VIT oppløsning
Vfend mikstur