Skip Navigation Links1Miksturliste

Miksturliste

​​​Miksturlisten er et arbeidsverktøy for helsepersonell slik at det skal være enklere og raskere å finne ut om det finnes en flytende formulering av et legemiddel (for enkelte virkestoff der det ikke finnes miksturer, er tabletter som kan løses opp / slemmes i vann tatt med). Informasjon som er utdypet inkluderer styrke, type flytende formulering, smak, oppbevaring og holdbarhet, innholdsstoffer, markedsføringsstatus, samt eventuelle merknader. Til hvert av de markedsførte preparatene (markedsført i Norge eller et annet land), er det linket til en SPC. Der SPC ikke er tilgjengelig, er annen kilde som er brukt ført opp.

Listen er utarbeidet av farmasøyter i Nasjonalt kompetansenettverk og er i stadig endring. Vi er takknemlig for tilbakemeldinger om nye miksturer eller endringer i opplysninger om de preparatene som er tilgjengelige i søkemotoren. Tilbakemeldinger kan sendes til post@legemidlertilbarn.no.

NB! Miksturer som ikke lengre er mulige å skaffe vises ikke i listen, de er lagt i en egen liste her.  

 

 

Ziagen oppløsning
Aspirin tyggetabletter
Aspirin oppløselige tabletter
Zovirax mikstur
Gaviscon mikstur
Gaviscon Infant dosepulver
Alimemazin Evolan dråper
Allopurinol mikstur Tromsø
Ampho-Moronal mikstur
Amiodaron Haukeland
Amlodipine Rosemont oppløsning
Amlodipin SA mikstur
Amoxicillin mikstur Sandoz
Imacillin mikstur
Imaxi mikstur
InfectoMox 500 mg/5 ml Saft
Spektramox mikstur
Augmentin mikstur
Amoxicillin oppløselige tabletter Sandoz
Minifom dråper
Emend dosepulver
Aprepitant suspensjon Ullevål
Abilify mikstur
Translarna dosepulver
Atenolol Chemed oppløsning
Strattera oppløsning
Azatioprin SA mikstur
Azitromax mikstur
Azithromycin- 1A Pharma mikstur
Lioresal oppløsning
Briviact oppløsning
Bisolvon Mikstur 1,6 mg/ml
Bisolvon mikstur 0,8 mg/ml
Epidyolex oppløsning
Keflex mikstur
Zyrtec dråper
Zyrtec oppløsning
Sandimmun Neoral mikstur
Cimetidine oppløsning Rosemont
Tagamet sirup
Ciproxin mikstur
Prezista mikstur
Sprycel Mikstur
Ferriprox oppløsning
Dexamethason elixir
DexaLiquid mikstur
Dexamfetamin EssPharm oppløsning
Aerius oppløsning
Balminil Sirup
Lanoxin oppløsning
Vibranord mikstur
Domperidon mikstur Haukeland
Domperidone mikstur
Stocrin oppløsning
Efedrin NAF mikstur med solbærsmak - utgått
Efedrin NAF mikstur
GEM oppløsning
Revolade dosepulver
Enalapril SA mikstur
Baraclude oppløsning
Abboticin mikstur
Ery-max mikstur
Cipralex dråper
Nexium dosepulver
Etambutol mikstur Haukeland
Etambutol mikstur Ullevål
Suxinutin oppløsning
Cosylan mikstur
Certican oppløselige tabletter
Famotidin mikstur Ullevål
Famotidin SA mikstur
Fenobarbital SA mikstur
Apocillin mikstur- Midlertidig utgått- kan ikke skaffes
Weifapenin oppløsning
Apocillin dråper
Epanutin mikstur
Niferex dråper
Flekainid SA mikstur
Flucloxacillin mikstur
Heracillin mikstur
Staphycid mikstur
Diflucan mikstur Pfizer
Folsyre oppløsning NAF
Phosphate Sandoz brusetabletter
Monuril 3000 mg Granulat
Frusol mikstur
Diural dråper
Impugan dråper
Fucidin oppløsning
Konakion IV/PO oppløsning
Phytomenadion Kristiansand oppløsning
GabaLiquid oppløsning
Gabapentin mikstur Haukeland
Gabapentin Rosemont mikstur
Amglidia Mikstur
Sialanar Mikstur
Ravicti mikstur
Tussin oppløsning
Haldol oral liquid Janssen-Cilag
Hydroklortiazid SA mikstur
Alkindi granulat
Xromi oppløsning
Hydroksyklorokin mikstur Ullevål
Nurofen 40 mg/ml mikstur
Nurofen 20 mg/ml mikstur
Ibux mikstur
Imatinib oppløsning
Indocin mikstur
Isoniazid oppløsning Ullevål
Sporanox oppløsning
Kalydeco dosepulver
Kajos oppløsning
Kalium Verla dosegranulat
Kalsiumfolinat Kristiansand
Resonium- Calcium Pulver
Noyada oppløsning
Kaptopril SA oppløsning
Tegretol mikstur
Karbidopa/Levodopa Ullevål mikstur
Carvediol mikstur Kristiansand
Karvedilol Kristiansand
Karvedilol mikstur Ullevål
Dalacin oppløsning
Clobazam mikstur Kristiansand
Tapclob mikstur
Heminevrin oppløsning
Klonazepam mikstur Kristiansand
Rivotril dråper
Klonidin mikstur i Ora-Blend
Kloralhydrat SA mikstur
Klorpromazin oppløsning Haukeland
Kodein oppløsning Ullevål
Kodein-Paracet oppløsning Ullevål
Gencebok iv/po oppløsning
Caffeine Citrate oppløsning Martindale
Peyona iv/po oppløsning
Questran dosepulver
Questran LOC dosepulver
Colestyramin-ratiopharm dosepulver
Quantalan dosepulver u/sukker
Kull Abigo mikstur
Vimpat Sirup
Epivir oppløsning
Lamictal oppløselige tabletter
Keppra oppløsning
Xyzal Mikstur
Madopar Solubile oppløselige tabletter
Zuades dispergerbare tabletter
Levofloksacin Ullevål mikstur
Levokarnitin SA mikstur
Biocarn mikstur
Carnitor oppløsning
L-Thyroxin dråper
Tirosintsol oppløsning
Xylokain viskøs oppløsning
Lidocaine hydrochloride viskøs oppløsning 2 %
Zyvox mikstur
Imodium N mikstur
Imodium A-D
Kaletra mikstur
Losartan SA mikstur
Maglyphos oppløsning
Magnesium diasporal dosepulver
Movicol dosepulver, med sjokoladesmak
Movicol dosepulver
Movicol oppløsning
Movicol Junior dosepulver
Celsentri oppløsning
Vermox mikstur
Source Natural Melatonin Sublingual oppløsning
Natrol Liquid Melatonin mikstur
Xaluprine mikstur
Pentasa Sachet depotgranulat
Afipran oppløsning
Metoprolol SA mikstur
Jylamvo mikstur
Methotrexate Oral Solution Rosemont
Flagyl mikstur
Ozalin mikstur
Buccolam oppløsning
Epistatus bukkaloppløsning
Midazolam Ratiopharm Oppløsning
Midazolam SA mikstur m/solbærsmak
Midazolam SA mikstur
Midazolam Sirup
Moxifloxacin mikstur Ullevål
Singulair dosepulver
Morfin SA mikstur
Morfin NAF oppløsning
Oramorph dråper
Oramorph oppløsning
Oramorph oppløsning endos
Ketovite tabletter
Multivitamindroppar Unimedic
Dekas Plus dråper
Cellcept Mikstur
Nalokson SA mikstur
Fosfat SA mikstur
Natriumhydrogenkarbonat SA mikstur
Natriumklorid oppløsning Kristiansand
Nalcrom granulat til oppløsning
Nalcrom oppløsning
Orfiril oppløsning
Viramune mikstur
Nifedipin dråper
Orfadin mikstur
Nitrazepam SA mikstur
Furadantin mikstur Mercury
Furantoina mikstur
Nitrofurantoin mikstur Ullevål og Haukeland
Noskapin mikstur
Nystimex mikstur
Mycostatin Orifarm mikstur
Trileptal mikstur
OxyNorm oppløsning
Pedippi mikstur
Zofran Mikstur
Ondansetron Lannett Oppløsning
Ondansetron sirup
Oseltamivir mikstur Ullevål
Tamiflu mikstur
Paracet Karo Pharma oppløsning
Pinex oppløsning
Mexalen sirup
Calpol Six Plus mikstur
Seroxat mikstur
Noxafil mikstur
Soluble Prednisolone tablets
Solupred brusetabletter
Prednisolone Dompe mikstur
Prednisolon mikstur Haukeland - Utgått
Prednisolon mikstur
Prednisolon mikstur Ullevål
Prednisolone Sodium Phosphate Oral Solution
Lyrica oppløsning
Hemangiol oppløsning
Propranolol Rosemont oppløsning
Propranolol SA mikstur
Pyrazinamid SA mikstur
Vitamin B-6 Liquid mikstur
Pyridoksin SA mikstur
Isentress dosegranulat
Rebetol oppløsning
Rifadin mikstur
Norvir dosepulver
Xarelto mikstur
Inovelon mikstur
Urtimed oppløsning
Kuvan oppløselige tabletter
Zoloft konsentrat til mikstur
Renvela dosepulver
Sildenafil SA mikstur
Revatio mikstur
Solvezink brusetablett
Rapamune oppløsning
Vesicare mikstur
Sotalol mikstur Kristiansand
Sotalol mikstur Haukeland
Spironolakton SA mikstur
Diacomit mikstur
Antepsin mikstur
Sulfasalazine Rosemont Mikstur
Modigraf mikstur
Palexia oppløsning
Palexia oppløsning
Targocid iv/po løsning
Viread granulat
Terbasmin Oppløsning
Tiamin SA mikstur
Aptivus oppløsning
Topiramat SA mikstur
Trimetoprim mikstur
Bactrim mikstur
Ursofalk mikstur
Valcyte mikstur
Diovan oppløsning
Sabrilex dosepulver
Nycoplus D vit dråper
Detremin dråper
One-Alpha dråper
Etalpha dråper
Vitamin-E mikstur
Vedrop oppløsning
KA-VIT oppløsning
Kledax Barn dråper
Vfend mikstur
Warfarin Sodium mikstur Rosemont
Retrovir mikstur
Timox mikstur
Test - mikstur