Legemiddelsikkerhet

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Legemiddelsikkerhet

Legemiddelsikkerhet

​​​Her vil vi samle informasjon om legemidler og sikkerhetsaspektet rundt bruk av disse.

Norsk barnelegeforenings prosjekt «Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i landets barneavdelinger» resulterte i Norsk Barnelegeforenings Legemiddelveileder som inneholder rutiner for risikofylte prosedyrer ved håndtering av legemidler til barn. For mer informasjon om det opprinnelige prosjektet, se her
I prosjektet var det planlagt opprettelse av en web-side som kunne legge til rette for informasjon og diskusjon om systemfeil som andre kan lære av.
Etter at prosjektet ble avsluttet i 2005, er Nettverket etablert, og Legemiddelveilederen revideres etter ønske fra Norsk Barnelegeforening. Blandetabellene er  revidert i form av blandekort, og det arbeides med revidering av resten av Legemiddelveilederen. 
Herved realiseres planene om opprettelse av websiden for informasjon og diskusjon om systemfeil som andre kan lære av.

Vi tar i mot innspill på post@legemidlertilbarn.no