Legemiddelmangler

​Legemiddelmangler er et økende problem i Norge.
Mangel på legemidler kan potensielt gi situasjoner med økt risiko for feil, enten at behandlingen må skriftes over til andre legemidler med annen dosering og endret effekt, eller at det blir kjøpt inn legemidler til erstatning fra utlandet - kanskje med annerledes merking og annerledes utblanding, bruk mv.

European Association of Hospital Pharmacist (EAHP) gjennomførte en spørreundersøkelse om legemiddelmangler i Europa i 2014.
Rapporten kan leses i fulltekst her.

Vi har samlet noen gode nettsider som omhandler legemiddelmangel, fra ulike land.

Aktuelle nettsider:
Statens Legemiddelverk: Legemiddelmangel og avregistreringer

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten - Mangelsenteret
​EMA Medicine shortages
Catalogue of shortages
American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) Drug Shortages Resource Center
FDA Drug Shortages
Current and Resolved Drug Shortages and Discontinuations Reported to FDA
​Canadian Drug Shortage Database

Aktuelle artiklar om legemiddelmangel:

Madsen, S. et al. Legemiddelmangel - årsaker og tiltak. Tidskr Nor Legeforen, 2012; 132:2154-5.

Claesson, U., Madsen, S. Langvarig forsyningssvikt av legemidler - årsaker og tiltak. Norsk Farmaceutiks Tidsskrift, 2014, 4, 18-20

Siden er under utvikling, send oss gjerne tips til innhold på e-post: post@legemidlertilbarn.no