Interaksjoner

Interaksjoner

To eller flere legemidler gitt samtidig kan gi effekt uavhengig av hverandre eller de kan interagere med hverandre. Interaksjonen kan gi økt eller redusert effekt av et eller begge legemidlene, og av og til kan en få endret effekt og bivirkninger.

​I tabellen under er det samlet ulike databaser for interaksjonskontroll. Noen av databasene har felles bakgrunnsmateriale, der informasjonen er bearbeidet på ulik måte. Databasene presenterer informasjon om legemidlene og interaksjoner ulikt, det kan være greit å kikke innom forklaring til symbolbruk mv. for de databasene som brukes.
Det finnes flere gode oppslagsverk som omtaler interaksjoner, og som har informative introduksjonskapitler om interaksjoner. Se for eksempel:  Legemiddelhåndboken, kapittel G6 Interaksjoner.

Ved spørsmål om interaksjoner kan en finne svar i en eller flere av disse kildene. Flere kilder bør undersøkes før endelig råd gis.
De aller fleste databasene oppgir referanser for opplysningene.  

​Databaser med interaksjonssøk:​
www.interaksjoner.noLegemiddelverkets interaksjonssøk
​Norsk database basert på opplysninger i FEST​ ​Norsk database basert på opplysninger i FEST​
DRUID, via FelleskatalogenCYP-tabeller
​Norsk database basert på opplysninger i FEST​Tabell over cyp-interaksjoner (på norsk)​
www.interaktionsdatabasen.dk​IBM Micromedex Drug Interactions, via Helsebiblioteket
​Dansk databaseVelg "Drug Interactions" i verktøylinjen
Lexicomp Drug Interactions, via HelsebiblioteketDrug Interactions Checker
​Amerikansk database​​Amerikansk database, fra www.drugs.com
Stockley's Drug Interactions
​Engelsk database og som bok