Graviditet og amming

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Graviditet og amming

Legemidler ved graviditet og amming

​Legemiddelbruk under graviditet kan medføre riskio for at fosteret kan bli påvirket av de legemidlene som mor bruker. En del legemidler passerer dessuten over i morsmelk i så stor grad at barn som blir ammet, kan bli påvirket av legemidlene.

Helsepersonell som arbeider med legemidler til barn får ofte spørsmål om bruk av legemidler under graviditet og amming. Vi har forsøkt å samle noen av de vanligste og beste kildene for opplysninger påvirkning av barnet når mor bruker legemidler, enten under graviditet eller ved amming.
For privatpersoner har RELIS opprettet en tjeneste som tilbyr individuelle råd om medisiner til gravide og ammende, www.tryggmammamedisin.no.

Helsedirektoratet har en egen veiviser til helsetjeneste på internett; www.helsenorge.no, her er det også samlet informasjon under Graviditet og fødsel. 

Helsepersonell som får spørsmål om bruk av legemidler i svangerskap eller ved amming, kan finne svar i disse kildene. Flere kilder bør sjekkes før endelig svar gis.

RELIS
RELIS har utredet mange spørsmål knyttet til legemidler, graviditet og amming. Dersom spørsmålet ikke allerede er utredet, kan spørsmålet stilles til RELIS på disse nettsidene. RELIS har også skrevet om utfordringer med å bruke Felleskatalogen ved graviditet/amming, og om andre nyttige kilder.

Norsk Legemiddelhåndbok - kap. G7 Graviditet og legemidler​
Veiledning om bruk av legemidler under svangerskap, særlig med tanke på hva som kan være skadelig for fosteret og avveiningen mot hensynet til den gravides behov for behandling.

Norsk Legemiddelhåndbok - kap.​ G8 Amming og legemidler
Informasjon om bruk av legemidler ved amming, særlig med tanke på hvilke legemidler som kan gi bivirkninger hos brysternærte barn, i hvilken grad legemidlet passerer over til morsmelk, samt om legemidlet kan påvirke melkeproduksjonen. Hvert legemiddel er klassifisert i én av seks risikokategorier. Risikokategoriene kan være til hjelp ved forskrivning av legemidler til ammende.

Janusinfo - legemidler og amming​
Svensk database med generelle anbefalinger om fullbårne barn kan ammes mens mor bruker legemidler.

Janusinfo - legemidler og fosterpåvirkning​
Svensk database med vurderinger av legemiddelbruk og eventuell fosterpåvirkning, med fokus på den første delen av graviditeten og risiko for fosterskader.

Drugs and Lactation Database (LactMed)
Amerikansk database med oversikt over legemidler og bruk ved amming. Databasen inneholder blant annet opplysninger om mor og barn legemiddelkonsentrasjoner, effekt på barnet og på ammingen, og hvilke alternative legemidler som kan vurderes.