Blandekort

Legemidler til parenteral bruk

Nasjonale blandekort for parenterale legemidler til barn​​​​​​
Nettverket har til nå utarbeidet blandekort for over 120 legemidler. Det arbeides med nye blandekort for flere legemidler, og eksisterende blandekort blir jevnlig revidert.
​Det er laget informasjon om blandekortene som er viktig å være kjent med før disse tas i bruk, se info om blandekortene og viktige dokumenter.
Ferdige blandekort vil bli lagt ut etterhvert som de er ferdigstilte, det vil gå ut e-postvarsling om nye blandekort eller endringer i eksisterende kort.
Registrer deg her for å få slike varsler.

Mamba
Står for MAnipulering av Medisiner til BArn, og beskriver blant annet hvordan man skal gå frem dersom man skal skal manipulere parenterale legemidler (se injeksjoner). Om forlikelighet av intravenøse legemidler: Hendelser å lære av (desember 2017) og Forskning på forlikelighet - ComPICU (januar 2018).