Legemidler til parenteral bruk

Nasjonale blandekort for parenterale legemidler til barn​​​​​​
Nettverket har til nå utarbeidet blandekort for over 120 legemidler. Det arbeides med nye blandekort for flere legemidler, og eksisterende blandekort blir jevnlig revidert.
​Det er laget informasjon om blandekortene som er viktig å være kjent med før disse tas i bruk, se info om blandekortene og viktige dokumenter.
Ferdige blandekort vil bli lagt ut etterhvert som de er ferdigstilte, det vil gå ut e-postvarsling om nye blandekort eller endringer i eksisterende kort.
Registrer deg her for å få slike varsler.

Mamba
Står for MAnipulering av Medisiner til BArn, og beskriver blant annet hvordan man skal gå frem dersom man skal skal manipulere parenterale legemidler (se injeksjoner).