Skip Navigation LinksInfo-om-blandekortene

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Blandekort > Informasjon om blandekortene

Informasjon om blandekortene

Nettverk for legemidler til barn har overtatt arbeidet med oppdatering av Norsk Barnelegeforenings (NBF) blandetabeller, i form av enkeltstående blandekort. Siden 2012 har det vært jevnlig blitt publisert nye blandekort og gamle blir etterhvert revidert.

​Blandetabellene fra 2007 er erstattet av blandekort for hver enkel legemiddelsubstans. Les mer om arbeidet til arbeidsgruppen for blandekortene her.

Bruk av disse blandekortene forutsetter kjennskap til oppbygging, utforming og utvelgelse av opplysninger. Dette vil du finne i bakgrunnsinformasjonen (tidligere: forordet) til blandekortene. Det er beskrevet områder som ledelsen ved barneavdelingen og/eller sykehuset som vil bruke disse kortene, bør ha tatt stilling til. 

Det er laget presentasjoner med mal for undervisning om blandekortene. Disse presentasjonene bør brukes som mal for opplæring når kortene blir tatt i bruk/ implementert på de enkelte sykehusene:

Det er laget noe informasjon om blandekortene som bare er tilgjengelig på nettverkets intranettsider for kompetansenettverket sine medlemmer. Alle landets barneavdelinger er representerte i nettverket. Informasjonen som kun er tilgjengelig for nettverkets medlemmer er blant annet de ulike referansene til blandekortene.

Lister over blandekort som er publisert finnes her.

Ferdige blandekort vil bli lagt ut etterhvert som de er ferdigstilte, det vil gå ut e-postvarsling om nye blandekort eller endringer i eksisterende kort.
Registrer deg her for å få slike varsler.

Det er laget to versjoner av blandekortene, en i pdf-format (med logoene til Nettverket og Barnelegeforeningen) og en i wordformat. Blandekortene er identiske, men pdf-filene kan ikke redigeres. Det kan gjøres lokale tilpasninger og andre endringer i kortene som er i wordformat. Ved bruk av disse kortene er avdelingen/sykehuset selv ansvarlige for innhold og må selv passe på oppdatering av disse.

Blandekortene finnes med og uten fortynningsforslag. Frå 2014 har det vært også vært laget fortynningsforslag for både barn og nyfødte. Før 2014 var det kun laget et generelt fortynningsforslag som skulle være tilstrekkelig for all bruk. Etter hvert som blandekortene blir revidert vil fortynningsforslagene bli delt for barn og nyfødte.