Bivirkninger

Bivirkninger

​​​​​​​​​Bivirkninger av legemidler til barn er et område i stadig utvikling. Ny informasjon tilkommer kontinuerlig og alle bidrag er viktig i den sammenheng. Denne siden gir mer informasjon om bivirkningsrapportering, lenker til internasjonale funn og bivirkningsnotiser fra Nettverket.

Rapportering av mistenkte bivirkninger kan tilføre ny kunnskap og gi signal om hva som bør studeres nærmere. Din melding bidrar til nasjonal og internasjonal legemiddelovervåkning. Det blir tatt hensyn til usikkerheten ved at melding gjøres på mistanke, så meld heller en gang for mye enn en gang for lite. 

Bivirkninger av legemidler:

 Ofte stilte spørsmål om bivirkninger

 

Kontaktopplysninger til RELIS:

RELIS Vest: RELIS Sør-Øst:
Haukeland universitetssjukehus

Telefon: 55 97 53 60
E-post: RELIS@helse-bergen.no

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet

Telefon: 23 07 55 00
E-post: RELIS@ous-hf.no

RELIS Midt-Norge: RELIS Nord-Norge:
​St. Olavs hospital 
Telefon: 72 82 91 00
E-post: RELIS@legemidler.no
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Telefon: 77 64 58 90
E-post: RELIS@unn.no

Spørsmål og kommentarer til sidene om bivirkninger kan sendes på e-post til post@legemidlertilbarn.no