Skip Navigation Linkssmerteretningslinjer

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge

Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge

​Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har utarbeidet Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge.

Her er lenke til Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge.  Helsebiblioteket vil legge lenker til retningslinjene på sine sider og informasjon om oppdateringer vil komme i Nettverkets nyhetsbrev.

Smertebehandling hos barn har vært et sentralt tema for Nettverket de siste årene. Vurdering og behandling skjer både på legekontoret, på legevakten og på sykehus, og ofte kreves tverrfaglig tilnærming. Smertebehandling med legemidler er ofte utenfor norsk godkjenning, spesielt til de aller yngste. Det har vært etterlyst nasjonale retningslinjer for smertebehandling av barn og unge. Helsedirektoratet og Nettverket ble i 2014 enige om at Nettverket skulle utarbeide retningslinjer med god forankring i fagmiljøene. 

Retningslinjene skal forankres i ledelsen der de tas i bruk, for å sikre god implementering. De nye retningslinjene må også tilpasses retningslinjer lokalt dersom dette er nødvendig. Det er viktig at opplysningene om dosering i retningslinjene er koordinert med andre kilder på det enkelte brukersted for å unngå feilmedisinering. Det gjelder f.eks. metodebøker, elektroniske legemiddelkurver, og informasjon lokalt om konsentrasjon på fortynninger av legemidler til injeksjon/infusjon.

Det finnes mye kunnskap og kompetanse om smerter og smertebehandling av barn. Nettverket har samlet lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for smertebehandling, samt artikler og lenker til presentasjoner og foreninger som interesserer seg spesielt for barn og smerter i Norden. 

Her er brev som ble sendt ut i forbindelse med publisering, samt oversikt over de som mottok informasjon om retningslinjene den 28.05.2020. 

Oppdatering oktober 2020: Når vesentlige deler av retningslinjene brukes i lokale retningslinjer/prosedyrer ønsker vi at følgende tekst skal tas inn i lokale retningslinjer/prosedyrer, i tillegg til evt. referanse i teksten: «Disse retningslinjene/prosedyrene bygger i det vesentlige på «Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge» utarbeidet av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og oppdateres på deres hjemmeside». 

Spørsmål og kommentarer til retningslinjene sendes til post@legemidlertilbarn.no.