Skip Navigation Linkslegemiddellister

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Knusing, deling og manipulering av konkrete legemidler, og bruk i sonde/PEG

Knusing, deling og manipulering av konkrete legemidler, og bruk i sonde/PEG

Her har vi samlet lenker med konkret legemiddelinformasjon vedrørende bruk av legemiddel i sonde, inkludert knusing og deling. De enkelte legemidlene omtales her. Sidene er under utarbeidelse og det vil komme flere lenker etterhvert.

LenkeOpprinnelseInformasjon

Retningslinje: Tabletter og kapsler- knusing og deling (Oppdatert september 2022)

Oslo Universitetssykehus (OUS)

Dokumentene er utarbeidet av ​​OUS og angir om tabletten eller kapselen kan knuses, åpnes eller løses. 

Knuse-/åpne-/løselisten ble sist endret 21.09.22 og endret da navn til Knuse/dele-listen. 


​Legemidler i sonde

(Alternativ lenke dersom eHåndboken er utilgjengelig, Legemidler i sonde, versjon 2, januar 2020)

​Oslo universitetssykehus (OUS)

​Prosedyre som skal sikre riktig håndtering av legemidler som skal gis i sonde. 


​Fortynning ved jejunal administrasjon av legemiddel til barn

Relis
Relis utredning ang anbefalingar om administrasjon av legemiddel i PEJ-sonde og hvilken væskemengd som anbefales til barn.

Legemidler til barn 0-18 år. Bytteliste for perorale legemidler

​Oslo Universitetssykehus (OUS)

Informasjonsskriv om trygg manipulering av legemidler

Barnefarmasøytene ved Sykehusapoteket i Oslo

Eksempler på manipulering av legemidler basert på informasjon fra MODRIC. Oppdatert i november 2015. ​

Listen Sväljes hela oppdateres ikke lengre da all informasjon om knusing og deling vil være tilgjengelig under hvert enkelt preparat i FASS (Delbarhetsinformation).

Bilderesultat for dansk flagg

Må tabletten knuses

Hospitalsapoteket Region Midtjylland

​Liste over tabletter og kapsler med opplysninger om knusing, deling og oppslemming. Oppdatert november 2022. 

Which injections can be given enterally?

​UK Medicines Information

​Liste over hvilke injeksjonsvæsker som kan gis oralt og enteralt. Q&A fra NHS Specialist Pharmacy Service finnes her.

​Drug administration via enteral feeding tube

​British Pharmaceutical Nutrition Group (BPNG)

​Database med oversikt over administrering av legemidler i sonde. Finnes også i bokform.