Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Knusing, deling og manipulering av konkrete legemidler, og bruk i sonde/PEG

Knusing, deling og manipulering av konkrete legemidler, og bruk i sonde/PEG

Her har vi samlet lenker med konkret legemiddelinformasjon vedrørende bruk av legemiddel i sonde, inkludert knusing og deling. De enkelte legemidlene omtales her. Sidene er under utarbeidelse og det vil komme flere lenker etterhvert.

LenkeOpprinnelseInformasjon

Retningslinje: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing

Oslo Universitetssykehus (OUS)

​​OUS har laget sin egen liste som angir om tabletten eller kapselen kan knuses, deles eller annet. Knuse-/delelisten ble sist oppdatert i juni 2020.


​Legemidler i sonde

(Alternativ lenke dersom eHåndboken er utilgjengelig, Legemidler i sonde, versjon 2, januar 2020)

​Oslo universitetssykehus (OUS)

​Prosedyre som skal sikre riktig håndtering av legemidler som skal gis i sonde. 

Legemidler til barn 0-18 år. Bytteliste for perorale legemidler

​Oslo Universitetssykehus (OUS)

Informasjonsskriv om trygg manipulering av legemidler

Barnefarmasøytene ved Sykehusapoteket i Oslo

Eksempler på manipulering av legemidler basert på informasjon fra MODRIC. Oppdatert i november 2015. ​

Listen Sväljes hela oppdateres ikke lengre da all informasjon om knusing og deling vil være tilgjengelig under hvert enkelt preparat i FASS (Delbarhetsinformation).

Bilderesultat for dansk flagg

Må tabletten knuses

Hospitalsapoteket Region Midtjylland

​Liste over tabletter og kapsler med opplysninger om knusing, deling og oppslemming.

Which injections can be given enterally?

​UK Medicines Information

​Liste over hvilke injeksjonsvæsker som kan gis oralt og enteralt. Q&A fra NHS Specialist Pharmacy Service finnes her.

​Drug administration via enteral feeding tube

​British Pharmaceutical Nutrition Group (BPNG)

​Database med oversikt over administrering av legemidler i sonde. Finnes også i bokform.