Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Høring: Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn

Høring: Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn

​Vi er glade for at vi nærmer oss retningslinjer som kan publiseres, men først vil vi gjerne ha kommentarer fra flest mulig på utkastet til retningslinjer.
Derfor er utkastet nå lagt ut her, slik at de som har interesserte i temaet barn og smerte, kan få si sin mening om retningslinjene.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har de siste årene arbeidet med nye retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn. Arbeidet med retningslinjene har tatt tid, og vi beklager forsinkelsen. Målet har vært å få konsensus og god forankring i de ulike fagmiljøene som behandler barn. Denne høringen er en del av arbeidet for å nå målet.

Det er tre ulike dokumenter vi ønsker å få tilbakemelding på:

Det er meningen at det skal lenkes fra retningslinjene til både smerteverktøy og legemiddelomtaler, men denne lenkingen er ikke gjennomført ennå. Der det skal være lenker er dette merket av i teksten. Ved ferdigstilling av retningslinjene vil det bli lenking innad i dokumentet og mellom dokumentene, og til andre nettsider.

Noen kapittel er ikke ferdige, dette gjelder spesielt kap. 10 Kortversjon, kap. 11 Referanser og kap. 12 Bidragsytere. Redaksjonen vil arbeide med kortversjonen av retningslinjene etter at alle kommentarer til retningslinjene er kommet inn. De fleste referansene er på plass i kap. 11, men da noe tekst er flyttet mellom kapitlene må dette gås gjennom når retningslinjene blir gjort ferdige.

Vi ønsker oss tilbakemeldinger på struktur og innhold i retningslinjene,  spesielt dosering av legemidlene. Det er ikke nødvendig å kommentere på ordfeil, setningsoppbygning eller andre språklige forhold. Dette vil bli ordnet opp i ved ferdigstilling av retningslinjene.

Dokumentene som vi ønsker tilbakemeldinger på er lagt ut som pdf. Det er lagt til linjenummer på venstre side i dokumentene for lettere å kunne kommentere detaljer.
Dersom du ønsker å kommentere i word, kan utkastet fås ved å sende e-post til legemidlertilbarn@helse-bergen.no

Alle tilbakemeldinger må være sendt til oss innen 1. september 2017. Tilbakemeldinger kan sendes til Margrete Einen på e-post: margrete.einen@sav.no

Tusen takk for alle innspill og tilbakemeldinger!

På vegne av redaksjonen for retningslinjene,

Margrete Einen