Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell

Legemiddelinformasjon til helsepersonell

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap slik at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte.

På disse sidene har vi forsøkt å samle gode oppslagsverk m.m. som omhandler legemidler til barn. Sidene er under utvikling, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på andre gode oppslagsverk, lenker til andre nettressurser med mer. Slike tips kan sendes på e-post til post@legemidlertilbarn.no

På de gamle nettsidene hadde vi en samling med lenker om diverse legemiddelinformasjon, denne informasjonen er nå fordelt på disse sidene: