Skip Navigation LinksSmertebehandling1-retningslinjer

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Smertebehandling - samling av retningslinjer

Smertebehandling - samling av retningslinjer

​På denne siden har vi samlet aktuelle smerteretningslinjer, både lokale, nasjonale og internasjonale.
Oversikten er ikke fullstendig, tips oss om andre gode retningslinjer, gjerne på e-post til post@legemidlertilbarn.no

For mer informasjon om smertebehandling av barn, se her. Vi har også samlet noen artikler om smertebehandling, se her

​Retningslinje​Kommentar

Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge
Arbeidsgruppe ledet av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn 

Brev som fulgte utsendelse av smerteretningslinjene, samt oversikt over mottakere
​Versjon 1 dato: 26.05.2020
Mer om arbeidet med utarbeidelse av retningslinjene: 
- i forbindelse med publisering, mai 2020
- eldre nyhetssaker om smerteretningslinjer mv.
Retningslinjer for smertelindring
Den norske legeforening
​Revidert 2009. Ikke rettet spesielt mot barn, men har et kapittel om barn og smerte, se side 30-32.
​Retningslinjer for smertebehandling av nyfødte barn
Seksjon for nyfødte, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus
​Revidert i 2018.
Metodebok i nyfødtmedisin UNN, kap. 18: Smertebehandling, sedering og palliasjon
Nyfødt Intensiv, Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge
​Utarbeidet i 1998, sist revidert i 2019.

Opioider på sengepost - barn. Ordinering og overvåking
Oslo universitetssykehus, fagprosedyrer - barn

Godkjent fra januar 2018.

Barne- og ungdomsklinikken og Kirurgisk serviceklinikk (Intensivmedisinsk seksjon og seksjon for smertebehandling og palliasjon) ved Haukeland Universitetssjukehus. 
Utarbeidet i 2019. 
Prosedyren gjelder nedtrapping av opioider og benzodiazepiner for barn < 18 år som har fått behandling med opioider i 5 dager eller mer, samt behandling av opioidabstinenser hos den samme gruppen.

​Smertevurdering av barn 0-18 år
Fagprosedyre etter metode fra Helsebiblioteket, utarbeidet ved Oslo universitetsssykehus. 

Oppdatert etter siste litteratursøk i 2021.

Akutt smerte barn - Behandling og overvåking ved bruk av opioider

Flytskjema utarbeidet ved Haukeland Universitetssykehus.

Siste versjon revidert januar 2019

​Omregningsverktøy for morfinekvivalenter
​Utarbeidet av Helfo
Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvården
Läkemedelsverket i Sverige

​Utarbeidet i 2014, nettsidene til Läkemedelsverket inneholder bl. a. bakgrunnsdokumentasjon og presentasjoner til opplæring.

Riktlinjer för smärtbehandling hos barn-akut och postoperativ smärta
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
​Utgitt første gang 2009, revidert i 2020. Les mer om smerteretningslinjene hos Svensk barnsmärtforening.
​Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden
Svensk barnsmärtforening
​Utgitt første gang 2002, revidert sist i 2022. Les mer om smerteretningslinjene hos Svensk barnsmärtforening.
Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Smärtbehandlingsenheten för barn, ALB, Karolinska Universitetssjukhuset
​Utarbeidet første gang i 1994, revidert flere ganger, sist i 2021.
Behandling av smärta hos nyfödda barn
Skånes universitetssjukhus, Neonatalkliniken
​Utarbeidet i 2013.
Smärta, akkut och procedurrelaterad - barn och ungdommar
www.internetmedicin.se (Stefan Lundeberg og Otto Westphal)
internetmedicin.se er et svensk oppslagsverk på internett, rettet mot leger og sykepleiere. Lundeberg og Westphal er barneleger.
​Analgesics for babies and children at Alder Hey (2013)
Alder Hey Children's NHS Foundation Trust
Send e-post til post@legemidlertilbarn.no dersom du vil ha dette dokumentet tilsendt.
Prescribing of oral opioids at Alder Hey (2013)
Alder Hey Children's NHS Foundation Trust
Send e-post til post@legemidlertilbarn.no dersom du vil ha dette dokumentet tilsendt.
Guidelines on the use of codeine and alternative analgesics for the treatment of moderate to severe pain (2013) Alder Hey Children's NHS Foundation TrustSend e-post til post@legemidlertilbarn.no dersom du vil ha dette dokumentet tilsendt.
Guidelines on the Management of Postoperative Pain (2016)
A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists’ Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council
Publisert i 2016.
​Retningslinjen er utformet av et tverrfaglig ekspertpanel og er bygget på systematisk gjennomgang av intervensjoner og behandlingsstrategier.

​WHO guidelines on persisting pain in children
Verdens helseorganisasjon, WHO 2012.
Retningslinjene er ikke lenger tilgjengelig fra WHO, men finnes i pubmed fremdeles.

​I tillegg til retningslinje for farmakologisk behandling av smerte hos barn, finner du også forkortede versjoner til forskjellig helsepersonell og beslutningstakere.