Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Smertebehandling

Smertebehandling

​​​​​​Smerte hos barn og behandling av det har vært et sentralt tema for Nettverket de siste årene. Vurdering og behandling av smerte hos barn skjer både på legekontoret, på legevakten og på sykehus, og ofte kreves tverrfaglig tilnærming. Smertebehandling med legemidler er ofte utenfor norsk godkjenning, spesielt til de aller yngste. Det har vært etterlyst en nasjonal retningslinje for smertebehandling av barn, les mer om arbeidet med utarbeidelse av disse retningslinjene her.

Det finnes mye kunnskap og kompetanse om smerter og smertebehandling av barn, vi har samlet retningslinjer, artikler og ulike presentasjoner, samt lenker til foreninger som interesserer seg spesielt for barn og smerter i Norden.

Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge er ferdigstilt i mai 2020. Les mer om dette her. 

​ 

 

​Nyheter fra Nettverket om smerter og smertebehandling