Skip Navigation LinksLegemiddelveilederen

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Legemiddelveilederen

Legemiddelveilederen

Norsk barnelegeforenings prosjekt "Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i landets barneavdelinger" resulterte i ​Legemiddelveilederen. Legemiddelveilederen inneholder rutiner for risikofylte prosedyrer ved håndtering av legemidler til barn. For mer informasjon om prosjektet, se her. Prosjektet ble avsluttet i 2005, og ansvaret for Legemiddelveilederen ble etter ønske fra Norsk barnelegeforening  flyttet til Nettverket i desember 2016. Blandetabellene som opprinnelig var en del av Legemiddelveilederen er erstattet med blandekort, som blir kontinuerlig oppdaterte, se www.legemidlertilbarn.no/blandekort.

Legemiddelveilederen:

1. Injeksjoner og infusjoner til barn
    Tabell 3: Beregning av injeksjons- og infusjonshastighet. (utarbeidet 2005, ikke revidert siden)
    Tillegg til tabell 3: Volum i infusjonssett, forlengelsesslanger, kraner og filter, oppdatert 22.8.18.
    NB! Blandetabellene er ikke lenket til, disse er erstattet av blandekort, se www.legemidlertilbarn.no/blandekort.

2. Bruk av filtre
    Revidert juni 2017, med mindre endringer i juli 2018 og desember 2020.

3. Medikamentregning

4. Orale sprøyter til legemidler som ikke skal injiseres

5. Merking av opptrukne sprøyter

6. Administrasjon av legemidler til barn

7. Barnepleiere og hjelpepleieres deltakelse i utdeling av legemidler til barn

8. Foreldres deltakelse i medisinering av barn på sykehus

9. Når barn spytter ut eller kaster opp medisin


Mer om legemiddelhåndtering finnes her.