Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Legemiddelveilederen

Legemiddelveilederen

Norsk barnelegeforenings prosjekt "Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i landets barneavdelinger" resulterte i ​Legemiddelveilederen. Legemiddelveilederen inneholder rutiner for risikofylte prosedyrer ved håndtering av legemidler til barn. For mer informasjon om prosjektet, se her. Prosjektet ble avsluttet i 2005, og ansvaret for Legemiddelveilederen ble etter ønske fra Norsk barnelegeforening  flyttet til Nettverket i desember 2016.

Blandetabellene som opprinnelig var en del av Legemiddelveilederen er erstattet med blandekort, som blir kontinuerlig oppdaterte, se www.legemidlertilbarn.no/blandekort.

Legemiddelveilederen:

1. Injeksjoner og infusjoner til barn
    Tabell 3: Beregning av injeksjons- og infusjonshastighet. (utarbeidet 2005, ikke revidert siden)
    Tillegg til tabell 3: Volum i infusjonssett, forlengelsesslanger, kraner og filter, oppdatert 22.8.18.
    NB! Blandetabellene er ikke lenket til, disse er erstattet av blandekort, se www.legemidlertilbarn.no/blandekort.

2. Bruk av filtre
    Revidert juni 2017, med mindre endringer i juli 2018.

3. Medikamentregning

4. Orale sprøyter til legemidler som ikke skal injiseres

5. Merking av opptrukne sprøyter

6. Administrasjon av legemidler til barn

7. Barnepleiere og hjelpepleieres deltakelse i utdeling av legemidler til barn

8. Foreldres deltakelse i medisinering av barn på sykehus

9. Når barn spytter ut eller kaster opp medisin


Mer om legemiddelhåndtering finnes her.