Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Vaksinasjon av barn på sykehus – bestilling av vaksiner og registrering i SYSVAK

Vaksinasjon av barn på sykehus – bestilling av vaksiner og registrering i SYSVAK

Barn som er langvarig innlagt på sykehus skal som regel fortsette å følge barnevaksinasjonsprogrammet og vaksinasjonen skal registreres i SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister).

​Det er viktig med gode rutiner for igangsetting og oppfølging av vaksinasjonen av barn. OUS har gjort sin prosedyre for Vaksinasjon av barn på sykehus - bestilling av vaksiner og registrering i SYSVAK tilgjengelig for alle.

Prosedyren skal sikre igangsetting og videreføring av vaksinasjon av barn som er langvarig innlagt i sykehus. I dette regnes barnevaksinasjonsprogrammet, influensavaksine til barn i definerte risikogrupper samt andre vaksiner utenom om program i henhold til indikasjon og grunnlidelse. Vaksinasjonen skal registreres i SYSVAK, det nasjonale vaksinasjonsregisteret. Registreringen i SYSVAK gjelder alle typer vaksinasjoner, men ikke for injeksjon av immunglobuliner (slik som f. eks. Synagis).  

Registrering av vaksiner
Registrering av vaksiner gitt på sykehuset kan gjennomføres på to forskjellige måter:

1. Vaksinasjon gjennomføres av lokal helsesøster på sykehus
For pasienter som er hjemmehørende i nærheten av sykehuset, kan det i enkelte tilfeller avtales besøk av barnets lokale helsesøster på sykehuset. Begrunnelsen for slikt besøk vil ofte spenne videre enn kun vaksinasjon, f.eks. etablering av ansvarsgruppe, planlegging av tilbakeføring til primærhelsetjeneste eller lignende. Samtidig vaksinasjon av barnet vil da kunne etterspørres og planlegges. Alle landets helsesøstre har tilgang til SYSVAK. I dette tilfellet medbringer helsesøster vaksinen fra eget kontor og registrerer vaksinasjonen i etterkant av besøket.

2. Registrering av vaksinasjon på eget SYSVAK-skjema
Vaksinen kan også bestilles direkte til avdelingen (vedr bestilling: se under) og settes av helsepersonell på sykehuset. Registrering av vaksinasjon kan da gjøres via eget registreringsskjema. Skjemaet signeres av helsepersonell på sykehuset og sendes til Nasjonalt folkehelseinstitutt, SYSVAK, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Samme registreringsskjema kan også benyttes til etterregistrering av vaksiner satt i utlandet / tidligere – se egen rettledning FHI (Nasjonalt folkehelseinstitutt).

Bestilling av vaksiner til sykehusavdelinger
Vaksiner kan bestilles direkte fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet er kostnadsfrie, men det inngår et lite ekspedisjonsgebyr (p.t. 200,-) per bestilling. OBS! De fleste vaksiner blir levert i pakker à 10 stk.

Vaksiner kan også bestilles via Sykehusapoteket (som igjen bestiller vaksinen fra FHI). OBS!  Det er viktig at det fremgår av bestillingen at vaksinen skal gis som del av barnevaksinasjonsprogrammet, slik at vaksinene blir riktig merket, samt at apoteket får tilsendt vaksinen gratis fra FHI.

Kilde: Folkehelseinstituttet (www.fhi.no)