Skip Navigation LinksLegemidler-ved-ketogen-diett

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Legemidler ved ketogen diett

Legemidler ved ketogen diett

Karbohydratinnhold i legemidler blir av og til etterspurt, spesielt ved ketogen diett. I noen tilfeller kan innhold av sukker i legemidlene gi påvirkning av ketosen. Karbohydratinnholdet i viktige legemidler ble undersøkt i en prosjektoppgave i farmasi (i praksistiden), av Yina Luk Hauge, ved Sykehusapoteket Kristiansand og Universitetet i Oslo. Sykehusapoteket i Kristiansand har kontrollert og vedlikeholdt listene fra oppgaven, og vi har fått anledning å dele disse opplysningene på Nettverkets nettsider. Det er vi svært glade for!

Det er laget fire forskjellige lister; antibiotika, antiepileptika, antimykotika og antivirale midler. Merk at listene ikke har blitt oppdatert siden 2017. Sjekk derfor også preparatomtalen!
Utvalget av legemidler gjenpspeiler hva som er brukt/er i bruk ved Barneposten på Sørlandet sykehus, Kristiansand. 

Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) i London har lagt ut noen "kjøreregler" for hvordan en kan minimere karbohydratbidraget fra legemidler som må gis til barn som står på ketogen diett. 

Noen gode tips fra GOSH:

  • substanser som ender på -ose eller -ol blir vanligvis omdannet til glukose i kroppen

  • miksturer (sirup/eleksir) og tyggetabletter bør unngås, disse inneholder mer karbohydrater enn andre doseringsformer

  • mange sukkerfrie miksturer inneholder sorbitol, sorbitol bør unngås ved ketogen diett


Mer om ketogen diett finner du her: 


Har du kommentarer til listene, endringer eller tillegg, send disse til oss - så kan vi videreformidle dette til Sykehusapoteket Kristiansand.