Skip Navigation LinksInformasjon-Jod-atomulykke

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet informasjon om hvem og hvordan man skal ta jodtabletter i tilfelle atomulykke. Nettverket lenker til oppdatert informasjon her.  

Generell informasjon om jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Du kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek. Se mer om dette her. Merk at det er Jodix 130 mg som selges i apotek til beredskap i hjemmet. Informasjon om hvordan man doserer jodtabletter (Jodix 130 mg) til barn finnes her. 

Informasjon om distribusjon av jodtabletter til kommunene 

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager. Kommunene kan få tilsendt jodtabletter fra Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no).  Se mer om dette her. Merk at det er Kaliumjodid Recip 65 mg som er distribuert til kommunene. Les om dosering av Kaliumjodid Recip 65 mg her

Nettverket minner om at kosttilskudd fra Nycoplus Jod 225 mikrogram ikke er tilsiktet bruk i forbindelse med en atomulykke.