Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet informasjon om hvem og hvordan man skal ta jodtabletter i tilfelle atomulykke. Nettverket lenker til oppdatert informasjon her.  

Generell informasjon om jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Du kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek. Se mer om dette her. 

Informasjon om distribusjon av jodtabletter til kommunene 

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager. Kommunene kan få tilsendt jodtabletter fra Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no).  Se mer om dette her.