Skip Navigation LinksGodkjent-eller-ikke-godkjent

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Godkjent eller ikke godkjent?

Godkjent eller ikke godkjent?

​Et legemiddel som brukes i Norge skal som hovedregel være godkjent av legemiddelverket. Godkjenningen innebærer at produsenten får markesføringstillatelse (MT) for legemidlet. Men av ulike årsaker så er mange legemiddel som er i bruk i Norge likevel ikke godkjent. Spesielt gjelder dette legemidler som brukes av barn.

Vi vet at svært mange av legemidlene som blir brukt hos barn ikke er godkjent i Norge og Nettverket har tidligere omtalt bruk av legemidler til barn utenfor myndighetsgodkjenning på sine Nettsider. Slik bruk av ikke-godkjente legemidler er nødvendig dersom vi skal få gitt barn den behandlingen de trenger. Nettverket sitt vårseminar 2. juni 2015 ønsket derfor å sette et fokus på barns særstilling med utstrakt bruk av legemidler uten og utenfor godkjenning (off-label). Hvorfor vi har de legemidlene vi har ble forsøkt forklart av Legemiddelverket ved Karen Marie Ullshagen under Nettverket under seminaret 2. juni. Presentasjonen ligger her.

Utfordringen ved bruk av ikke-godkjente legemidler er at vi ikke har full oversikt over virkningene eller bivirkningene til legemidlet. Da er det viktig å være klar over hvilken status legemidlet har fordi et større ansvar legges på legen når man bruker ikke-godkjente legemidler. Legemiddelverket har laget en oversikt over de ulike statusene et legemiddel kan ha. Les mer på Legemiddelverket sine sider her.

Det kan også være nyttig å lese Legemiddelverket sin informasjon om godkjenningsprosessen av et legemiddel.