Skip Navigation LinksBruk-av-legemidler-utenfor-myndighetsgodkjenning

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Bruk av legemidler utenfor myndighetsgodkjenning

Bruk av legemidler utenfor myndighetsgodkjenning

Legemidler som ikke er godkjent til bruk hos barn eller brukes utenfor myndighetsgodkjenning er et viktig tema som Nettverket vil sette fokus på i løpet av våren 2015.

Bruk av legemidler til barn uten (uregistrert legemiddel) og utenfor myndighetsgodkjenning (off-label) er utbredt på norske barneavdelinger. I en masteroppgave gjennomført av farmasøyt Arna Teigen på to pediatriske sengeposter ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, viste resultatene at andelen pasienter som fikk minst ett uregistrert legemiddel eller ett legemiddel som ble brukt off-label var 80 % (1).

Tilsvarende er slik utstrakt bruk også kjent i USA. Dette ble vist i en studie fra 2007 der nesten alle pasientene i en pediatrisk avdeling fikk minst ett legemiddel utenfor myndighetsgodkjenning (2).

Stiers og Ward omtaler denne problemstillingen i en artikkel i JAMA Pediatrics i februar 2014. De sier at det er uakseptabelt å overlate våre aller minste og sårbare pasienter utenfor sikkerhetsnettet til evidens-baserte kliniske studier (3).   

1. Teigen, Arna. Bruk av legemidler utenfor godkjenning til barn og ungdom på sykehus. Master thesis, University of Oslo, 20142.

2. Shah SS, Hall M, Goodman DM, et al. Off-label Drug Use in Hospitalized Children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(3):282-290. doi:10.1001/archpedi.161.3.282.

3.  Stiers JL, Ward RM. Newborns, One of the Last Therapeutic Orphans to Be Adopted. JAMA Pediatr. 2014;168(2):106-108. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.4604