Skip Navigation LinksGenereltknusedele

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > Generelt om knusing, deling og manipulering av legemidler, og bruk i sonde/PEG

Generelt om knusing, deling og manipulering av legemidler, og bruk i sonde/PEG

Her har vi samlet lenker til presentasjoner, veiledere, oppslagsverk og andre dokumenter om bruk av legemidler i sonde/PEG. Her finnes det generell informasjon om bruk av legemidler i sonde, og også om knusing og deling av tabletter. Sidene er under utarbeidelse, og det vil komme flere lenker etterhvert.

​Lenke​Opprinnelse​Informasjon

Administrering av legemidler i sonde/PEG

​Sykehusapoteket i Tønsberg

​Veileder for helsepersonell som gir god informasjon om problemstillinger ved bruk av legemidler i sonde/PEG. Revidert i 2014.

Legemidler i sonde, presentasjon

​Farmasøyt Ingrid Grønlie, Nettverket

​Presentasjon om legemidler i sonde utarbeidet av Grønlie i 2012.

Vurdering av legemidler i sonde

​​Farmasøyt Ingrid Grønlie, Nettverket og farmasøyt Siri Wang, Statens Legemiddelverk

​Flytskjema ved vurdering av legemidler til bruk i sonde/PEG. Utarbeidet i 2001, revidert i 2012.

Legemidler i sonde, artikkel fra internavis

​Sjukehusapoteka Vest, Avdeling for rådgiving

​Temanummer om bruk av legemidler i sonde/PEG i informasjonsavisa "Stikkpillen" (2008).

Hva kan vi gjøre for å få legemidler i barna? Hvordan kan legemidler manipuleres?

Farmasøyt Cathrine Kjeldby-Høie,  Sykehusapoteket i Oslo og Nettverket

​Presentasjon fra Nettverkets vårseminar 2015.


Retningslinje om tabletter og kapsler

Oslo Universitetssykehus (OUS)

​OUS sin interne retningslinje om deling og knusing av tabletter og kapsler. Oppdatert i 2018.


​Egnede legemiddelformer for barn
​Artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
​Artikkel skrevet av Siri Wang (Statens Legemiddelverk) som tar for seg egnede perorale legemidler til barn.

Enteral legemiddeladministrering

Läkemedelsverket

​Svensk undervisningsmateriell om enteral legemiddeladministrasjon.


Manipulation of drugs required in children - MODRIC

National Institute for Health Research, Research for Patient Benefit (RfPB) Programme

En retningslinje fra England som gir anbefalinger for manipulering av de vanligste legemiddelformene. ​Oversatt til norske MAMBA - manipulering av medisiner til barn.