MAMBA - Manipulering av medisiner til barn

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Helsepersonell > MAMBA - Manipulering av medisiner til barn

MAMBA - Manipulering av medisiner til barn

Mangel på godkjente kommersielt tilgjengelige, alderstilpassede formuleringer gjør det vanskelig å administrere legemidler til barn. Mange legemidler er utviklet for voksne og det kan bli nødvendig å bruke kun en del av den tilgjengelige dosen (f. eks tabletten) til et barn. Dette kan føre til manipulering av legemidlet før bruk, for å få gitt den foreskrevne dosen. Det er lite kunnskap om potensiell risiko for legemidlet, helsepersonell eller pasient. Denne retningslinjen samler tilgjengelig kunnskap om manipulering av legemidler (for å kunne ta ut en deldose) og tar sikte på å beskrive tiltak slik at manipulering av legemidler kan unngås.

MODRIC, tilpasset til norske forhold: MAMBA, er en retningslinje for helsepersonell ved nyfødt- og barneavdelinger.
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har fått tillatelse til å oversette og tilpasse innholdet til norske forhold. Innledning, forklaringer og  generelle betrakninger om manipulering av legemidler finner dere her.

These guidelines were developed as independent research commissioned by the National Institute for Health Research, Research for Patient Benefit (RfPB) Programme (Grant Reference Number PBPG-0807-13260). The views expressed are those of the authors and not necessarily those of the NHS, the NIHR or the Department of Health.
Ytterligere informasjon, inkludert full retningslinje og anbefalingene er tilgjengelig fra Alder Hey Children s NHS Foundation Trust nettside, www.alderhey.nhs.uk

​Generelle retningslinjer om manipulering

Unngå manipulering!

 • Bruk formuleringer som er egnet til barnets alder og som barnet klarer å ta
  • Fortrinnsvis et markedsført preparat
 • Sjekk doseringsintervallet
  • Kan man forskrive en dose som kan gis uten manipulering?
 • Kan man runde av dosen slik at den kan gis uten manipulering eller i hensiktsmessig volum?
 • Kan en alternativ formulering, evt. annen administrasjonsvei brukes?
  • Eks. foreskrevet midazolam 4 mg
   7,5 mg tablett – mikstur 2 mg/ml
 • Finnes det et annet virkestoff i samme terapeutiske legemiddelgruppe som har en egnet formulering?
  • Eks. foreskrevet Losec 5 mg (tablett er på 10 mg)
   Kan Ranitidin mikstur 15 mg/ml være et alternativ?
 • Manipulering skal foregå rett før administrasjon
 • Alt utstyr som benyttes i manipuleringen skal være ihht lokale retningslinjer
  • PO-sprøyter – IV-sprøyter
  • Riktig tablettknuser
 • Sprøyter skal ha hensiktsmessig størrelse ift volumet som måles opp
 • Rester skal håndteres ihht lokale retningslinjer

OBS! Manipulere ikke:

 • Legemidler med smalt terapeutisk  spekter (eks. warfarin, digoksin)
 • Skadelige/farlige legemidler, f. eks. cytostatika utenfor godkjent produksjonsbenk
 • Legemidler med «spesiell» formuleringer uten ihht retningslinjer eller å ha konferert med farmasøyt
  • Modified release tabletter, enterotabletter, depotplaster

Manipulering av ulike legemiddelformer