Skip Navigation LinksNorPedMed

NorPedMed

​NorPedMed er et nasjonalt, klinisk forskningsnettverk for legemidler til barn.

NorPedMed er et nasjonalt nettverk for legemiddelutprøving hos barn hvor forskningspostene og barneavdelingene ved universitetssykehusene er sentrale. 
Se kartet under og mer om organiseringen her

Kontakt NorPedMed-sekretariatet: 

Leder, professor og overlege Thomas Halvorsen, telefon 924 64 843 og e-post: thomas.halvorsen@helse-bergen.no
Koordinator Sigrun M. Hjelle, telefon 97197520 og e-post: sighje@helse-bergen.no  

Kontaktopplysninger til de ulike forskningspostene for barn, ved universitetssykehusene, se her