Skip Navigation LinksNorPedMed

NorPedMed

​NorPedMed er et klinisk forskningsnettverk med base i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Nettverket ønsker at legemiddelrelatert klinisk forskning blant barn i Norge skal kunne gjennomføres trygt og effektivt og i henhold til gjeldende regelverk og ICH-GCP.
Vi har derfor etablert NorPedMed som skal tilby landsomfattende strukturell assistanse, enten det er overfor industrielle aktører, industriuavhengige forskere eller offentlige myndigheter. Nettverket fikk for 2013/14 tildelt midler med tanke på å utvikle NorPedMed til et effektivt verktøy for dette.

 

Organisering av NorPedMed

NorPedMed skal primært bygge på strukturer som allerede finnes, først og fremst forskningspostene ved universitetssykehusene og de respektive barneavdelingene.

NorPedMed har per i dag et sekretariat bestående av Margrete Einen (daglig leder) og Thomas Halvorsen ved Nettverkets ledelse i Bergen, samt Heidi Glosli (OUS), Britt Nakstad (Ahus), Magnus Hjort (St. Olav), Kjersti Bårdsen (SUS) og Camilla Tøndel (leder av forskningspost barn, Haukeland universitetssykehus).

Vi samarbeider med den finske søsterorganisasjonen FinPedMed om å utvikle felles databaserte løsninger for samhandling mellom Clinical Trial Units, involverte forskere, regulatoriske myndigheter og prosjekteiere.

NorPedMed har sammen med FinPedMed vært initiativtaker til NordicPedMed. Formålet med NordicPedMed er å samle forskere og annet studiepersonell i de fem nordiske landene i ett nettverk. Initiativet finansieres dels av midler tildelt fra Nordic Trial Alliance, en avdeling under NordForsk (Nordisk Råd).

Ytteligere informasjon om forskning på legemidler til barn og om NorPedMed finnes på her (kun på engelsk).

Kontaktopplysninger til de enkelte forskningspostene finner du ved å klikke på de regionale  helseforetakene i kartet. Alle universitetssykehusene er representerte i NorPedMed.

NorPedMed er en del av det nordiske nettverket NordicPedMed, et prosjekt som startet i 2014 og som i 2016 har fått felles nordisk forskerregister. Det er mulig for norske forskere å registrere seg, ved å følge denne lenken http://nordicpedmed.com/investigators/

Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord

Kontakt oss:

Professor og overlege Thomas Halvorsen, telefon 924 64 843 og e-post: thomas.halvorsen@helse-bergen.no
Sykehusfarmasøyt Margrete Einen, telefon 995 83 433 og e-post: margrete.einen@sav.no