Skip Navigation LinksNorPedMed-organisering

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Forskning > Organisering av NorPedMed - kontaktopplysninger

Organisering av NorPedMed - kontaktopplysninger

NorPedMed skal primært bygge på strukturer som allerede finnes, først og fremst forskningspostene ved universitetssykehusene og de respektive barneavdelingene.

Kontaktopplysninger til NorPedMed-sekretariatet: 

​Universitetssykehus
​Kontaktperson
​E-postadresse
​Universitetssykehuset Nord-Norge
​Ellen Nordal
​ellen.berit.nordal@unn.no
​St. Olavs hospital
​Henrik Døllner
​henrik.dollner@ntnu.no
​Haukeland universitetssykehus
​Camilla Tøndel
​camilla.tondel@helse-bergen.no
​Stavanger universitetssykehus
​Ingvild Bruun Mikalsen
​ingvild.bruun.mikalsen@sus.no
​Akershus universitetssykehus
​Christopher Inchley
​christopher.stephen.inchley@ahus.no
​Oslo universitetssykehus
​Håvard Skjerven
UXSKJEH@ous-hf.no
​Sekretariatet i Bergen
​Thomas Halvorsen (leder)
Sigrun M. Hjelle (koordinator)
​thomas.halvorsen@helse-bergen.no
sighje@helse-bergen.no


Conect4Children
NorPedMed representerer Norge i det europeiske nettverket Conect4Children som jobber for å fasilitere flere og bedre legemiddelstudier for barn, gjennom gode kommunikasjonslinjer og standardiserte prosesser. Conect4Children er støttet av Innovative Medicinec Initiative 2 Joint Undertaking under Grant Agreement 777389, Joint Undertaking er støttet av EU sitt Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram og EFPIA.

NordicPedMed
NorPedMed har sammen med FinPedMed vært initiativtaker til NordicPedMed. Formålet med NordicPedMed er å samle forskere og annet studiepersonell i de fem nordiske landene i ett nettverk. Initiativet finansieres dels av midler tildelt fra Nordic Trial Alliance, en avdeling under NordForsk (Nordisk Råd). NordicPedMed har et felles nordisk forskerregister, det er mulig for norske forskere å registrere seg - følg denne lenken: http://nordicpedmed.com/investigators/ 

Ytteligere informasjon om forskning på legemidler til barn og om NorPedMed finnes på her (kun på engelsk).