Barn og foreldre

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Barn og foreldre

Informasjon til barn og foreldre

​​​Informasjon om legemidler til barn er ikke alltid like lett tilgjengelig. For eksempel har ikke legemidler som fremstilles på apotek egen preparatomtale eller pakningsvedlegg. Legemidler kan i noen tilfeller være kjøpt fra andre land enn Norge, og dermed ikke ha norsk informasjon (som pakningsvedlegg eller preparatomtale). I andre tilfeller blir legemidler som er godkjent i Norge brukt på en annen måte til barn enn det som er beskrevet i pakningsvedlegg og preparatomtale for voksne.

Nettverket har, i samarbeid med eksterne fagmiljø, derfor utarbeidet og samlet informasjon om legemidler. Dette er både generell informasjon om bruk av legemidler hos barn, og informasjon om konkrete legemidler. Informasjonen skal være enkel å lese, og er spesielt ment til foreldre og pårørende som har eller kjenner barn som bruker legemidler.