Skip Navigation LinksNettverkets-legemiddelinfo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Barn og foreldre > Legemiddelinformasjon til barn og foreldre

Legemiddelinformasjon til barn og foreldre

​​​​​Nettverket har utarbeidet egne informasjonsskriv om legemidler til barn. Legemidler kan bli brukt på ulik måte hos ulike pasienter. Skrivene er veiledende og det er viktig at du kontakter lege eller apotek ved usikkerhet om barnets legemiddelbruk.

Hensikten med disse informasjonsskrivene er å gi barn, ungdom, foreldre og helsepersonell lett tilgjengelig, forståelig og tilpasset informasjon om utvalgte legemidler som er mye brukt. Disse informasjonsskrivene er utarbeidet i samarbeid mellom Nettverket og fagmiljøer innenfor de aktuelle terapiområdene. Hvem som er samarbeidspartnere finner du på hvert enkelt skriv.

Mer utfyllende informasjon om skrivene finner du her.

Generelle råd når barn skal: