Skip Navigation LinksLegemiddelinfo-fra-andre-kilder

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Barn og foreldre > Generelt om bruk av legemidler

Generelt om bruk av legemidler

I lenkene nedenfor finner du informasjonsskriv med generell informasjon om bruk av legemidler hos barn. Det kan være greit å lese ett eller flere av disse, avhengig av hvilken medisin barnet bruker.

 

Det finnes mange gode sider og brosjyrer om legemidler til barn fra andre kilder. På denne siden har vi samlet en del av disse.

"Gode råd" - brosjyrer til gravide og småbarnsforeldre:
Serien består av 23 brosjyrer beregnet på gravide, og sped- og småbarnsforeldre. Tekstene er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe i samråd med eksterne sakkyndige. Det finnes også tilhørende fordypningsstoff beregnet til apotekpersonale og annet helsepersonell. Brosjyrene utarbeides på norsk og kun for nett, men de kan skrives ut som pdf. Brosjyrene og fordypningsstoffet finnes lett tilgjengelig via denne lenken, og som mobiltilpassede sider hos Helsebiblioteket. 

Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice:
Dette er brosjyrer som i utgangspunktet er en del av oppslagsverket BMJ Best Practice gitt ut på engelsk av BMJ Publishing Group. Den norske oversettelsen er gjennomført av Helsebiblioteket.no. Det står mer om bakgrunnen for oversettelsene på Helsebiblioteket sine sider. De engelske originalskrivene ligger på BMJ Best Practice sine sider. Flere av skrivene omtaler barn spesielt.

Slik vil jeg ta min supermedisin
Fine motivasjonsbrosjyrer for barn 1-6 år som både forklarer hvorfor og viser måter å ta medisin på. Brosjyrene er utarbeidet av masterstudenter ved Institutt for produktdesign, NTNU og er gjort tilgjengelig for alle via Sykehusapotekene i Midt-Norge sine internettsider. Det er to brosjyrer: Slik vil jeg ta medisinen min og Supermedisin og de slemme bakteriene.

Legemidler ved epilepsi
Pasientinformasjon om legemidler som brukes epilepsi, pasientinformasjonen er utarbeidet ved Epilepsisenteret - SSE, Rikshospitalet, OUS.

Informasjon om barnerevmatologiske sykdommer og legemidler til behandling av disse
Informasjonsskrivene er utarbeidet av en gruppe spesialister i barnerevmatologi og annet helsepersonell tilhørende Paediatric Rheumatology International Trials Organisation, Paediatric Rheumatology European Association og EU-prosjektet SHARE (PRINTO/PReS/SHARE) og er kvalitetssikret av representanter for flere pasientorganisasjoner. Informasjonen på norsk er oversatt og kvalitetssikret av Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) ved spesialister i  barnerevmatologi og pediatri. Skrivene finnes også på en rekke andre språk. Informasjon om barnerevmatologiske sykdommer finner du her og legemiddelinformasjonen finner du her.

Pasientinformasjon om legemidler fra Norsk Revmatologisk Forening
Pasientinformasjonsarkene er utarbeidet i et nasjonalt samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasisforbund. Informasjonen utvikles og oppdateres av en arbeidsgruppe oppnevnt av Norsk Revmatologisk Forening, bestående av revmatologer, farmasøyter og pasientrepresentanter. Denne informasjonen er beregnet på voksne, men gir nyttig informasjon om legemidlene også med hensyn på bruk hos barn.

Smertebehandling etter ØNH-inngrep hos barn
​Sjukehusapoteket i Haugesund har i samarbeid med øre-nese-hals-avdelingen ved Haugesund Sjukehus laget en informasjonsbrosjyre som kan gis til foreldre som har barn som nettopp har gjennomgått et ØNH-inngrep. Brosjyren inneholder god informasjon om smertebehandling etter et slikt inngrep, og finnes på både norsk (nynorsk), engelsk, polsk og arabisk. Brosjyren er tilgjengelig for alle på Sjukehusapoteka Vest sine sider.

Nedenfor finner du legemiddelinformasjon på engelsk.

Medicines for Children
Denne informasjonen er laget av Medicines for Children og inneholder opplysninger om mange legemidler, hvordan og når de skal gis, hva en kan gjøre om en dose er glemt og de har opplysninger om bivirkninger. Det er viktig å huske på at denne informasjonen er laget utfra britiske forhold, ved spørsmål til innhold i disse brosjyrene - ta kontakt med lege eller apotek. Det finnes instruksjonsfilmer og skriftlig materiale, se mer her

Great Ormond Street Hospital for Children - Medicines information
Her finnes informasjon om ulike legemidler, blant annet flere legemidler brukt i behandling av kreft hos barn.

Har du tips om andre informasjon (brosjyrer m. m.) som du synes vi skal lage lenker til, send oss et ord på e-post: post@legemidlertilbarn.no