Skip Navigation LinksiFokusAntidepressiver

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Psykofarmaka > iFokusAntidepressiver

iFokusAntidepressiver

I oktober ønsker vi å ha fokus på antidepressiv behandling ved depresjon. I den forbindelse har vi utarbeidet informasjonsmateriell for barne- og ungdomspsykiatere, fastleger, farmasøyter i apotek og pasienter. Målet er å få en refleksjon og åpenhet rundt antidepressiv bruk ved depresjon hos barn og unge, slik at vi kan bidra med enda mer hensiktsmessig bruk. 

Den 10. oktober, i forbindelse med markeringen av verdensdagen for psykisk helse, sendte vi ut et refleksjonsnotat rundt medikamentell behandling av depresjon til alle barne- og ungdomspsykiatere i Norge. Refleksjonsnotatet kan du laste ned her. 

iFokusAntidepressiverBUP.pdf

Under finner du pasientinformasjon om bruk av antidepressiver ved depresjon.