Skip Navigation LinksOm-Psykofarmakanettverket

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Psykofarmaka > Mer om Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge

Mer om Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge

Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge er nyopprettet i 2021 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.


  • Nettverket skal videre bestå av fire representanter fra hver sin helseregion
  • Lokale representanter fra ulike BUPer vil også bli oppnevnt
  • Nettverket består av barne- og ungdomspsykiatere og farmasøyt for å fremme kunnskap og trygg bruk av psykofarmaka til barn og unge

Ved oppstarten i januar 2022 er disse ansvarlige for driften av nettverket (staben): 
  • Ingvild Skogen Bauge, barne- og ungdomspsykiater
  • Christina Eliassen, barne- og ungdomspsykiater
  • Haakon Gravanti Rosland, provisorfarmasøyt
Har du spørsmål eller kommentarer til det nye nettverket, send gjerne disse på epost til post@legemidlertilbarn.no eller direkte til Haakon: haakon.gravanti.rosland@sav.no

I desember 2021 leverte Psykofarmakanettverkets stab en rapport for arbeidet i 2021 og en driftsplan for 2022, denne kan du lese her.