Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Behandle tillatelserBehandle tillatelser

FAQ Spørsmål

Tags

FAQ Svar

Små studier av kort varighet og få deltakere gir oss dessverre begrenset kunnskap om bivirkninger hos barn. Bivirkningsmeldinger kan bidra til at vi kontinuerlig lærer mer. Bivirkningsmeldingene kan være hypotesedannende og gi grunnlag for målrettede studier. Bivirkningsmeldinger kan påvise sjeldne bivirkninger som ellers ville kreve urealistisk store studier for å oppdages. Du bør melde fordi:

• Barn er annerledes: Bivirkningsforløp kan være annerledes hos barn enn hos voksne. Spesielt gjelder det de første leveårene.

• Barn vokser: Legemidler kan påvirke fysisk, psykisk og sosial utvikling hos barn som vi ikke ser hos eller kan lære av voksne.

• Hjelpestoffer kan være farlige: Hjelpestoffer kan påvirke barn ved lavere doser og annerledes enn hos voksne.

Vedlegg

Innholdstype: LMTB faq
Opprettet av
Sist endret av