Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Behandle tillatelserBehandle tillatelser

FAQ Spørsmål

Tags

FAQ Svar

Dedikert helsepersonell legger inn informasjonen i meldingen i den norske bivirkningsdatabasen. Deretter er kun avidentifiserte opplysninger tilgjengelige og hvem som kan se hva, og hvordan data kan brukes, følger gitte kriterier.

Helsepersonell kan få tilgang til utvalgt informasjon på forespørsel til RELIS eller Legemiddelverket, inkludert materiale til forskning. Det er ikke tilgang for pasienter eller helsepersonell å søke i norske bivirkningsmeldinger. Bivirkningsrapporter og oppsummeringer presenteres under Bivirkninger på nettverkets sider.

Melding av bivirkninger har ingen kobling til avvikssystem eller juridisk oppfølging ved ev feil eller avvik.

Lenke til bivirkningsårsrapporten: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/arsrapporter-bivirkninger

Vedlegg

Innholdstype: LMTB faq
Opprettet av
Sist endret av