Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Behandle tillatelserBehandle tillatelser

FAQ Spørsmål

Tags

FAQ Svar

Via nettverket/RELIS og via legemiddelverkets sider. Meldeskjemaer finnes også i flere journalsystem som blant annet DIPS. Bruk av meldeskjemaet anbefales og relevant informasjon kan vedlegges i form av journalnotater og epikriser for å underlette arbeidet

Lenke til Legemiddelverkets sider om bivirkninger: http://www.legemiddelverket.no/Bivirkninger/Meld_bivirkninger/helsepersonellmelding/Sider/default.aspx

Vedlegg

Innholdstype: LMTB faq
Opprettet av
Sist endret av